Mindfulness

Mindfulness  is een combinatie  van yoga, meditatie, en helder waarnemen. Je gaat op een aandachtige, open, en accepterende manier naar jezelf kijken. Bewustwording van de samenhang tussen adem, lichaam, gedachten en emoties wordt groter. Zo leer je jezelf beter kennen, jezelf in alles accepteren en word je meer wie je bent. Ook helpt deze training je bewust worden van gedragspatronen, om die daarna weer fris op waarde te kunnen schatten, of te herzien.

Deze methode is in 1979 in de Verenigde Staten ontwikkeld door Dr. Jon Kabat-Zinn onder de naam Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR). Het heet ook wel ‘aandachtstraining’.

Honderdduizenden mensen hebben inmiddels deze trainingsvorm gevolgd. Er is uitgebreid wetenschappelijk onderzoek naar gedaan. Het blijkt dat uiteenlopende klachten kunnen afnemen en dat deelnemers flexibeler en creatiever om kunnen gaan met allerlei uitdagingen in hun leven.

Aandacht staat centraal

Aandacht voor dit moment, voor het nu, staat centraal. We neigen er naar ons te verliezen in  het denken over het verleden of de toekomst. Dat is soms nuttig, om dingen te plannen bijvoorbeeld, maar het is verrassend  hoe veel onnutte of spanningsvolle gedachten zich aandienen. Piekeren, zorgen maken, in gedachten oefenen wat je gaat zeggen of doen, of ondermijnende gedachten: ‘het gaat fout’, ‘ik kan niks’,   Het gaat er niet om gedachten te onderdrukken, maar ze te zien zoals ze zijn: gedachten die opkomen, even blijven en vanzelf weer weggaan.  Je traint je aandacht.

Een groot deel van ons leven leven we ‘op de automatische piloot’. Dit ontneemt ons het zicht op hoe ons leven nu is en wat we nu voor onszelf kunnen doen om meer in balans te komen. Door meer aanwezig te zijn in het nu, besteden we onze energie beter en krijgen meer mogelijkheden tot onze beschikking om voor onszelf te zorgen.

Verkort of volledig

We bieden twee varianten aan, een verkorte versie, en de klassieke volledige versie. De verkorte versie is bedoeld voor mensen die ervaring hebben met yoga en/of meditatie. Zij kunnen hun ervaring uitbreiden. De verkorte versie bestaat uit drie sessies van twee uur. De volledige versie bestaat uit acht sessies van twee uur. We volgen het beproefde programma.

Ondersteunen

We werken met het ‘dana’ systeem. Dana is een manier om geld te geven. De sessies worden zonder kosten aangeboden, maar je kunt ons ondersteunen in het blijven aanbieden van dit soort bijeenkomsten.

Dana is een gift van jou aan ons  in overeenstemming met je mogelijkheden en omstandigheden. Dana is een vrijwillige donatie die wordt gegeven als blijk van waardering voor wat je hebt meegemaakt en als bijdrage in de kosten van het voortbestaan van Yoga Yuj die afhankelijk is van de ontvangen dana.

We hebben gemerkt dat mensen daardoor in verlegenheid komen. Daarom houden we als richtbedrag voor de verkorte versie 150 euro, en voor de volledige versie 275 euro aan. We houden niet bij wie wel, niet of hoeveel betaalt. Als je een bonnetje nodig hebt voor de belasting/verzekering kan dat natuurlijk.